تحول دیجیتال در مدارس در حال حاضر با سرعت رو به بالایی اتفاق می افتددر حال رشد است، و به نظر می رسد هیچ نشانه ای از کند شدن این روند وجود ندارد. تحلیلگران پیش بینی می کنند که خط بین دنیای واقعی و دیجیتال، با پیشرفت فناوری های فعلی و توسعه ی ابزارهای جدید محو خواهد شد.

عنوان دوقلوهای دیجیتال، مفهوم جدیدی نیست. اعضای جامعه ی آنلاین نسخه های متعددی از خود را از طریق سایت های رسانه های اجتماعی و پروفایل های آنلاین ارائه می کنند. سیستم ها نیز دارای کپی های دیجیتالی هستند که به منظور بازنویسی کارهای روزانه، بازتابی از واقعیات را نشان می دهند. این تکنولوژی می تواند در ارتباط با ابزارهایی مانند کوله پشتی های دیجیتالی استفاده شود تا بتواند شیوه ی یادگیری دانش آموزان را تحلیل کرده و برنامه های درسی شخصی تر را طراحی کنند.

عنوان دیگر ادج های توانمند است. محاسبات ادج ها، پردازش اطلاعات را انجام می دهد و با استفاده از دستگاه های ادج به جای ارسال اطلاعات به طور مستقیم به و از یک ابر داده ی متمرکز، به منبع نزدیک می شود. ادج های قدرتمند می تواند برای مدارسی که نیاز به قدرت محاسباتی بیشتری دارند، به عنوان یک ابزار جدید از در آمیختن هدست های تقویت شده واقعی و مجازی یا دستگاه های کلاس درس ایفای نقش کند.

فن آوری های شناور، روی صحبت ما با AR و VR است. انتظار می رود که استفاده از تکنولوژی همه جانبه افزایش یابد، زیرا سخت افزار و نرم افزار در این فن آوری ها بهبود می یابند. تا سال ۲۰۲۲، هفتاد درصد از سازمانها فن آوری های شناور را تجربه خواهند کرد.