ایجاد حس رقابت در قالب مسابقات دوره‌ای با هدف به‌وجود آمدن انگیزه در دانش‌آموزان برای به‌کارگیری علوم و خلاقیت‌های مختلف صورت می‌گیرد. این مسابقات در محیطی شاد و دوستانه و در فضایی آرام با استفاده از داوران مجرب و متخصص انجام می‌‌پذیرد. هر کدام از این مسابقات دارای قوانین مجزا بوده که دانش‌آموزان ملزم به رعایت اصول ذکر شده در قوانین می‌باشد.

این مسابقات به صورت مدون در بین مدارس و مناطق مختلف آموزش و پرورش در استان‌های میهن پرافتخارمان و در سطوح مختلف مقدماتی، متوسطه و پیشرفته در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار می‌شود.

مسابقات علمی باعث تحرک و پویایی شده و چرخ‌های علم و دانش و به تبع آن چرخ‌های صنعت و جامعه را به گردش در می آورد. علاوه بر آن باعث به‌وجود آمدن ارتباطات بین جویندگان دانش از نقاط مختلف می‌شود. هدف از این مسابقات تشویق دانش آموزان برای ترکیب تصورات خود با ابزارهای علمی به منظور ایجاد و بررسی چشم اندازهای تکنولوژی است. مسابقات شرکت اندیشه آفرینان شریف، برنامه‌ای متشکل از جامعه علمی و عمومی است یعنی به زبانی ساده تر ما می‌خواهیم جامعه‌ای از عموم دانش‌آموزان و افراد علمی را در کنار هم تشکیل دهیم تا در مسابقات تحقیقات و آموزش علمی شرکت کنند. دیدگاه ما ارتقاء درک و تمایل علمی و نقش حیاتی آن در پیشرفت انسان است: آگاه شدن، آموزش و الهام گرفتن. این برنامه‌ها هر سال برای تمام دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی، متوسطه و دبیرستان در کل کشور برگزار خواهد شد و به برندگان، معلمان و مدارس هدایایی اهدا خواهد شد. مسابقات علمی زیادی همه ساله در سراسر دنیا برگزار می‌شود که با توجه به پتانسیل بالای علمی اعضای شرکت و  تجهیزات موجود شرکت آمادگی برگزاری و آماده سازی علاقه‌مندان برای اکثر این مسابقات را دارا می‌باشد.

به‌طور کلی مسابقات و جشواره‌های مربوط به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی دارد. در شرکت پس از دریافت طرح‌ها و ایده‌ها، آن‌ها توسط متخصصین مربوطه بررسی شده در صورت نیاز به تغییرات و اصلاح این تغییرات انجام شده، با توجه دسترسی به منابع علمی منابع موزد نیاز تامین شده و در اختیار دانش‌آموز قرار داده می‌شود و تا رسیدن به سرانجام دانش‌آموز توسط متخصصین راهنمایی و هدایت می‌شود. همچنین، درصورت نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی این تجهیزات برای انجام آزمایشات فراهم می‌شود. پس از سرانجام رسیدن طرح شرکت در ثبت آن کمک کرده و در صورتی که طرح توجیه اقتصادی داشته باشد، در آن سرمایه‌گذاری کرده یا در جذب سرمایه‌گذار و رسیدن به مرحله تولید و صنعتی شدن تا مرحله آخر افراد را همراهی می‌کند. در صورتی که در فردی علاقه و پتانسیلی مشاهده شود، خود شرکت برای فرد پروژه تعریف کرده و او را هدایت می‌کند.

Open chat
سوالی دارید؟ کلیک کنید.