مسابقات نجات تخم‌مرغ

بر اساس ایده‌های خلاقانه دانش‌آموزان شرکت کننده در این سری از مسابقات رقابتی سالم در محیطی شاد طورت می‌پذیرد. هدف در این مسابقات به دست آوردن بهترین سازه خلاقانه با رعایت اصول طراحی استاندارد ارائه شده می‌باشد.

همانند سایر مسابقات برگزار شده این سری از رقابت‌ها در بین مدارس و مناطق مختلف آموزش و پرورش در استان‌ها اجرا می‌شود.

Open chat
سوالی دارید؟ کلیک کنید.