دپارتمان فیزیک

سازه ماکارونی

آزمایشگاه فیزیک

چالش جاذبه

مهندسی

معماری

ماشین های گلدبرک

فیزیک شاخه ای از علم است که ماده و حرکت آن را مطالعه می کند و همچنین نحوه ارتباط آن با انرژی و نیروها را بررسی می کند. فیزیک یک موضوع علمی بزرگ است. شاخه های بسیاری از فیزیک شامل برق، نجوم، حرکت، امواج، صدا و نور وجود دارد. فیزیک کوچکترین ذرات و اتم های ابتدایی و همچنین بزرگترین ستاره ها و جهان را بررسی می کند. دانشمندان که کارشناسان فیزیک هستند فیزیکدانان نامیده می شوند. فیزیکدانان از روش علمی برای آزمون فرضیه ها و توسعه قوانین علمی استفاده می کنند. برخی از معروف ترین دانشمندان تاریخ، فیزیکدانان نظیر اسحاق نیوتن و آلبرت انیشتین هستند.

 

موضوعات فیزیک

حرکت

نیرو

صوت و موج

نور

الکتریسیته

نجوم

فیزیک هسته ای

انرژی

 

چرا فیزیک مهم است؟

فیزیک توضیح می دهد که چگونه جهان اطراف ما کار می کند. بسیاری از فن آوری های مدرن ما بر اساس اکتشافات علمی در علم فیزیک است. مهندسان از فیزیک برای کمک به طراحی هواپیماها، اتومبیل ها، ساختمان ها و ابزارهای لکترونیکی مانند کامپیوتر و تلفن همراه استفاده می کنند.

 

کشف های مهم در فیزیک

نیکلاس کوپرنیکوس – کشف کرد که زمین در اطراف خورشید چرخش دارد.
گالیله – نشان داد که اجسام سنگین سریعتر از آنهایی که سبکتر هستند، سقوط نمی کنند.
ایساک نیوتن – سه قانون حرکت را کشف کرد و توضیح داد که نحوه ی کار گرانش چگونه است.
جان دالتون – اتم و نظریه اتمی ماده را توصیف کرد.
آلبرت انیشتین – نظریه نسبیت را منتشر کرد.
مکث پلانک – نظریه کوانتومی را توصیف کرد.

 

آموزش آزمایشگاهی فیزیک

فیزیک بخش بسیار جذابی دارد که تنها در آزمایشگاه های فیزیک STEAM قابل لمس است.

در زیر جذاب ترین آزمایش های فیزیکی برای شما شرح داده شده است. امیدواریم از آنها لذت ببرید

Open chat
سوالی دارید؟ کلیک کنید.