اردوها و بازیدهای علمی از جمله مواردی هستند که در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و معرفی زوایای مختلفی از علوم در این مجموعه مدنظر واقع می‌شوند.

سهولت در یادگیری از اهداف همیشگی مجموعه آموزشی اندیشه آفرینان ایده پردازان شریف بوده است و این مجموعه با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از کادر آموزشی متخصص در جهت ایجاد محیط‌های موثر آموزشی برای نوگلان آینده میهن پر افتخارمان همت می‌گمارد.

پویایی، ایده پردازی، آشنایی با مشاغل، استعدادیابی و خلاقیت دانش‌آموزان از جمله مواردی است که در این حیطه از فعالیت‌های مجموعه همواره مورد توجه قرار می‌گیرد.

Open chat
سوالی دارید؟ کلیک کنید.