روش علمی چیست؟

روش علمی به عنوان یک روش تحقیق تعریف شده است که در آن یک مشکل شناسایی می شود، داده های مربوطه جمع آوری شده و فرضیه از این داده ها فرموله شده است، و فرضیه به صورت تجربی تست می شود.

از نظر کودکان، روش علمی راهی برای مطالعه و یادگیری توسط دانشمندان است. مهم نیست که دانشمند در حال تلاش برای یادگیری چه چیزی هستند، استفاده از روش علمی می تواند یا یک پاسخ آنها را سربلند کند. اولین کاری که در روش علمی باید انجام شود این است که باید سوال بپرسید. شما نمیتوانید پاسخ را پیدا کنید تا اینکه بعدا همه چیز را بدانید! سپس، شما باید اطلاعات را مشاهده و جمع آوری کنید تا یک حدس (به نام فرضیه) یا تعدادی حدس برای پاسخ ارائه دهید. اکنون باید آزمایش کنید ببینید آیا حدس شما درست است یا خیر. همانطور که آزمایش انجام می دهید می توانید حدس جدیدی بزنید یا فرضیه را مطابق با نتایج خود تغییر دهید.

یک نکته ی کلیدی برای آزمایش خوب این است که فقط یک چیز را در یک زمان تغییر دهیم یا به عبارت دیگر فقط یک متغیرداشته باشیم. به این ترتیب می توانید نتایج خود را چک کنید و می دانید که چه چیزی تغییر کرده است که پاسخ را تغییر داده است. در نهایت، پس از اجرای تمام آزمونهایی که می توانید به آن فکر کنید، پاسخ نهایی را ارائه می دهید.

با طی کردن روش علمی، دانشمندان راهی دارند تا هریک حدس های متفاوتی بزنند و حدس های یکدیگر را بررسی کنند. دانشمند دیگر می تواند به تست های خود نگاهی بیندازد و برخی از آزمایشات را اضافه کند و همچنین پاسخ شما به سوال را بررسی کند.

مراحل روش علمی

همانطور که در بالا توضیح داده شده است، مراحلی برای استفاده از روش علمی وجود دارد.

  1. یک سوال بپرسید
  2. اطلاعات را جمع آوری و مشاهده کنید (تحقیق کنید)
  3. جواب را حدس بزنید (فرضیه بسازید)
  4. فرضیه خود را مورد آزمون قرار دهید
  5. نتایج آزمون خود را تجزیه و تحلیل کنید
  6. نتیجه گیری را ارائه کنید

تاریخچه ی روش علمی

روش علمی توسط یک فرد اختراع نشده است، بلکه توسط دانشمندان و فیلسوفان مختلف در طول تاریخ توسعه یافته است. فرانسیس بیکن، رن دکارت و اسحاق نیوتن همه در توسعه روش علمی  کمک کردند. آنها مقالاتی نوشتند و در مورد نحوه استفاده از آزمایشات و تغییر متغیرها توضیح دادند که میتوان به تعیین اینکه آیا یک حدس (یا فرضیه) درست است یا نه پرداخت.

چرا روش علمی مهم است؟

روش علمی سنگ بنای علم مدرن است. بدون یک روش مدون برای تعیین سوالات و پاسخهای آنها، ما علم و دانشی را که امروز داریم نداشتیم.

برای دنبال کردن فرضیه های خود به شیوه ی علمی با تیم آموزشی-پژوهشی اندیشه آفرینان شریف همراه شوید.

علم مطالعه و تحقیق بر روی حقایق است. در عین حال، علم کشف جهان اطراف، دانستن و داشتن ایده های جدید و شگفت انگیز است. این تعریف بر خلاف این باور عمومی آموزگاران است که فکر می کنند یادگیری علمی تنها در کلاس های درس انجام می شود.

برای تقویت یادگیری علمی در اوایل دوران کودکی، یادگیری فعال و پایدار بسیار مهم است و بهترین راه ممکن از طریق آموزش در آزمایشگاه علوم است.آزمایش های جذاب آزمایشگاه علوم به منظور ترویج و توسعه تفکر علمی در دانش آموزان انجام می گیرد. به جای اینکه بچه ها واقعیت را به صورت شفاهی از بر کنند، به فکر فهمیدن جهان اطرافشان خواهند بود.

این آزمایش های علمی  دانش آموزان را قادر می سازد تا به طرح سوال بپردازند، به دنبال پاسخ این سوالات باشند، تحقیق کنند و داده ها را جمع آوری کنند. آنها در واقع در یک ماهیت تحقیقاتی و یادگیری علمی شرکت می کنند.

کشف ایده های جدید بخشی جدایی ناپذیر از علم یادگیری است. این چیزی است که معلمان نمی توانند به دانش آموزان بدهند. دانش آموزان خود باید در حین جستجوی دانش، ایده ها و مفاهیم جدیدی را بیابند. در آزمایشگاه علمی، کودکان آزمایشاتی را انجام می دهند که زمینه ساز آزمون و خطا در آنهاست. بسیاری از کودکان، بر روی ایده های اشتباه کار می کنند. اما تنها در این زمان است که ایده های واقعی را به نحوی بسیار بهتری درک می کنند.

در آزمایشگاه های علمی مدرسه، کودکان به عنوان یادگیرندگان فعال و نه فقط دریافت کنندگان منفعل دانش را مشاهده می شوند. کودکان فرصت های مختلفی برای یادگیری و تجربه به دست می آورند.  آزمایشات علمی در پیشرفت فکری کودکان نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.  آنها به این درجه از آزادی دست پیدا می کنند تا در کشف، آزمایش و توضیحات جدید شرکت کنند.

مراکزی همچون شرکت اندیشه آفرینان شریف از این جنبه مولد پروژه ها و آزمایش های علمی است. این شرکت ارائه دهنده ی برنامه های یادگیری آزمایشگاهی و جایگیری آنها در برنامه درسی مدارس است. با سرمایه گذاری در تجهیزات آزمایشگاهی علمی ایمن و با کیفیت بالا، مدارس می توانند موثرترین ابزار برای دانش آموزان خود به منظور حمایت از یادگیری سازنده و ترویج تفکر علمی در دانش آموزان را فراهم کنند.

Open chat
سوالی دارید؟ کلیک کنید.