علم مطالعه و تحقیق بر روی حقایق است. در عین حال، علم کشف جهان اطراف، دانستن و داشتن ایده های جدید و شگفت انگیز است. این تعریف بر خلاف این باور عمومی آموزگاران است که فکر می کنند یادگیری علمی تنها در کلاس های درس انجام می شود.

برای تقویت یادگیری علمی در اوایل دوران کودکی، یادگیری فعال و پایدار بسیار مهم است و بهترین راه ممکن از طریق آموزش در آزمایشگاه علوم است.آزمایش های جذاب آزمایشگاه علوم به منظور ترویج و توسعه تفکر علمی در دانش آموزان انجام می گیرد. به جای اینکه بچه ها واقعیت را به صورت شفاهی از بر کنند، به فکر فهمیدن جهان اطرافشان خواهند بود.

این آزمایش های علمی  دانش آموزان را قادر می سازد تا به طرح سوال بپردازند، به دنبال پاسخ این سوالات باشند، تحقیق کنند و داده ها را جمع آوری کنند. آنها در واقع در یک ماهیت تحقیقاتی و یادگیری علمی شرکت می کنند.

کشف ایده های جدید بخشی جدایی ناپذیر از علم یادگیری است. این چیزی است که معلمان نمی توانند به دانش آموزان بدهند. دانش آموزان خود باید در حین جستجوی دانش، ایده ها و مفاهیم جدیدی را بیابند. در آزمایشگاه علمی، کودکان آزمایشاتی را انجام می دهند که زمینه ساز آزمون و خطا در آنهاست. بسیاری از کودکان، بر روی ایده های اشتباه کار می کنند. اما تنها در این زمان است که ایده های واقعی را به نحوی بسیار بهتری درک می کنند.

در آزمایشگاه های علمی مدرسه، کودکان به عنوان یادگیرندگان فعال و نه فقط دریافت کنندگان منفعل دانش را مشاهده می شوند. کودکان فرصت های مختلفی برای یادگیری و تجربه به دست می آورند.  آزمایشات علمی در پیشرفت فکری کودکان نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.  آنها به این درجه از آزادی دست پیدا می کنند تا در کشف، آزمایش و توضیحات جدید شرکت کنند.

مراکزی همچون شرکت اندیشه آفرینان شریف از این جنبه مولد پروژه ها و آزمایش های علمی است. این شرکت ارائه دهنده ی برنامه های یادگیری آزمایشگاهی و جایگیری آنها در برنامه درسی مدارس است. با سرمایه گذاری در تجهیزات آزمایشگاهی علمی ایمن و با کیفیت بالا، مدارس می توانند موثرترین ابزار برای دانش آموزان خود به منظور حمایت از یادگیری سازنده و ترویج تفکر علمی در دانش آموزان را فراهم کنند.

Open chat
سوالی دارید؟ کلیک کنید.